Esitys elinkeinoyhtiön perustamisesta kaupunginhallituksen käsittelyyn

0
Kaupungin elinkeinotoimi muuttuu yhtiömuotoiseksi, jos kunnanhallitus ja aikanaan valtuusto hyväksyvät työryhmän esityksen.

Kangasalan kaupunki on siirtämässä elinkeinopalvelunsa erilliseen yhtiöön. Kaupunginjohtajan esitys elinkeinoyhtiön perustamisesta tulee ensi maanantaina kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Elinkeinotoimen järjestämisvaihtoehtoja selvittänyt työryhmä näkee, että elinkeinoyhtiö turvaa kaupungin strategian toteutuksen mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteena on erityisesti houkutella yrityksiä sijoittumaan Kangasalle aktiivisella markkinoinnilla ja laadukkaalla tonttipolitiikalla.

Kaupunki haluaa turvata elinkeinoyhtiön muodostamisella myös Saarenmaan, Lamminrahkan ja Tarastejärven hankkeiden etenemisen. Työryhmä uskoo, että elinkeinoyhtiö pystyy vastaamaan nopeimmin meneillään olevaan toimintaympäristön muutokseen.

Osakeyhtiömallinen toiminta on selvityksen mukaan nopeaa ja joustavaa. Yhtiö voi laajentaa tai supistaa toimintaansa kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Yhtiön nimi on Business Kangasala Oy. Kaupunki on varautunut talousarviossaan yhtiön osakepääoman kattamiseen.

Toiminnan rahoitus tulee kaupungin talousarvioon sisältyvänä avustuksena, joka vastaa yhtiöltä tilattavaa toimintaa elinkeinopalveluiden järjestämiseksi. Lähtökohtana on, että yhtiö tuottaa kaupungille nykyisen tasoiset elinkeinopalvelut.

Yhtiön hallitus koostuu luottamushenkilöistä, elinkeinoelämää tuntevista hallitusammattilaisista ja viranhaltijoista.

Elinkeinotoimen nykyiset vakinaiset työntekijät, elinkeinojohtaja ja elinkeinoasiamies, siirtyvät perustettavan yhtiön palvelukseen. Yhtiö päättää aikanaan mahdollisesta määräaikaisten työntekijöiden siirtymisestä.

Elinkeinopalveluiden järjestämista koskeva selvitys tulee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Elinkeinoyhtiön perustaminen menee kaupunginhallitukselta edelleen valtuuston päätettäväksi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.