Kangasala nyt: Henkilöstön hyvinvointi ja työpaikkojen saaminen kaipaavat huomiota

2

Alkaneen vuosikymmenen kynnyksellä KS päätti haastatella kaikki Kangasalan kaupungin johtoryhmän jäsenet. He pohtivat jutuissa omista näkökulmistaan sitä, missä kaupunkimme on nyt sekä mitkä ovat sen haasteet, voimavarat ja merkittävimmät haasteet.

Aiemmissa numeroissa ääneen pääsi seitsemän johtoryhmän jäsentä, tänään vuorossa ovat loput kaksi.

Lue myös: Kangasala nyt: Näin kaupungin johtoryhmä kuvailee tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä

Lue myös: Kangasala nyt: Johtoryhmä listaa kaupungin haasteita ja voimavaroja

”Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.”

Marika Lanne, sosiaali- ja terveysjohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Alkanut vuosi näyttää työntäyteiseltä. Sosiaali- ja terveyskeskus on ottanut käyttöön asiakaspalautelaitteet ja kuukauden kokemuksen perusteella 90 prosenttia asiakkaista on erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Vuoden painopistealueina ovat lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen, asiakkaiden palvelukokemuksen parantaminen, sähköisen asioinnin lisääminen ja työhyvinvoinnin edistäminen.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Taysin lastenlääkäri ottaa vastaan lapsipotilaita pääterveysasemalla, ja lasten päivystyspalvelut siirtyvät Taysin kampukselle nyt helmikuussa. Terveyspalvelujen lääkäreiden osaamistaso on korkea, virassa olevista terveyskeskuslääkäreistä 75 prosenttia on yleislääketieteen erikoislääkäreitä.

Myös erikoislääkärien virkoihin on saatu hakijoita, jopa nuorisopsykiatrin virkaan ollaan haastattelemassa hakijoita pitkän tauon jälkeen. Ryhmätoimintaa on mielenterveys- ja päihdepalveluissa lisätty.

Vanhuspalveluissa ovat vakiinnuttaneet paikkansa neuvontapuhelin ja asiakasohjaus, jota on tarjolla myös Prisman asiointipisteellä. Viime vuonna vanhuspalveluissa on kohdattu haasteita asumispalvelujen laadun osalta, ja siihen on kiinnitetty huomiota.

Mitkä ovat merkittävimmät hankkeet?

Terveyspalveluiden väestövastuujärjestelmä puretaan 1. huhtikuuta alkaen. Pitkään jatkuneet potilas-lääkärisuhteet säilyvät. Uudet asiakkaat ohjautuvat tasaisemmin vapaille lääkäriajoille.

Myös työnjakoa eri ammattilaisten välillä kehitetään, jatkossa asiakas ohjautuu sen ammattilaisen vastaanotolle, joka parhaiten pystyy asiakasta auttamaan.

OmaOlo-sähköisen asioinnin sovellus otetaan terveyspalveluissa käyttöön syksyn aikana.

Suun terveydenhuollossa on otettu käyttöön laajasti paikattujen hampaiden keraamisten täytteiden laitteisto. Tällainen on uutta perusterveydenhuollon suunhoidon yksiköissä.

Äitiysneuvolassa aloittaa taideterapeuttinen ryhmä psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa käynnistyy isille tukea arkeen -hanke tämän vuoden aikana.

Myös lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa uudistetaan tarkastuskäytäntöjä, jotta paremmin tavoitettaisiin erityisemmän tuen tarpeessa olevat lapset, nuoret ja perheet.

Vanhuspalveluissa jatketaan viime vuonna käynnistynyttä, kotiin annettavien palveluiden kehittämistyötä. Uuden ikäihmisten asumisyksikön rakentaminen käynnistyy Sahalahdelle.

Entä haasteet?

Sosiaali- ja terveyskeskuksessa haasteena on pystyä vastaamaan asiakkaiden kasvavaan palvelujen kysyntään. On pohdittava tarkasti toiminnot, joissa kaivataan lisää henkilöresurssia, ja joissa kysyntään on mahdollista vastata ottamalla käyttöön uusia sähköisen asioinnin muotoja.

Vanhuspalveluissa haasteena on pitkäaikaisen asumisen kasvanut kysyntä, mikä on Kangasalla korkeampaa kuin esimerkiksi Pälkäneellä, vaikka Pälkäneen väestö on ikääntyneempää.

Viime vuoden aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa on esiintynyt haasteita saada rekrytoitua osaavaa henkilökuntaa erityisesti hoito-, hoiva- ja asumispalveluihin.

Tänä vuonna lähdetään vahvistamaan ikäihmisten pitkäaikaisen asumisen yksiköiden henkilöstömitoitusta, jolla pystytään parantamaan hoidon laatua ja työhyvinvointia sekä työpaikkojemme houkuttelevuutta.

Minkä eteen ensi vuonna täytyy tehdä erityisesti töitä?

Erityisesti on tehtävä työtä asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi ja sähköisen asioinnin välineiden kehittämiseksi. Myös rekrytointiin ja henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitettävä huomiota.

Vanhuspalveluissa on tärkeää kehittää kotiin annettavia palveluja, jotta mahdollistetaan ikäihmisten asuminen omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Valtakunnallisestikin on uutisoitu vanhuspalveluiden alueella esiintyvistä hoidon puutteista, ja niitä on ilmennyt myös meidän yhteistoiminta-alueellamme. Näitä puutteita on tärkeää selvittää ja niihin tulee suhtautua vakavasti.

Myös asiakkaan ja hänen läheisensä arvostava kohtaaminen on hyvin tärkeä osa ammattilaisen arjen työssä.

Uusia avauksia ja ideoita kaivataan myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

”Yritysten ja työpaikkojen saaminen Kangasalle on ensiarvioisen tärkeää.”

Patrik Marjamaa, kehitysjohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Alkanut vuosi on mielenkiintoinen monin eri tavoin. Kansainvälisessä politiikassa on kuohuntaa, jonka laineet voivat vaikuttaa yllättävilläkin tavoilla esimerkiksi kansainväliseen kauppaan.

Valtakunnallisesti odotellaan suuntaviivoja uusimmalle sote- ja maakuntauudistukselle. Myös julkisen talouden ja työllisyystilanteen kehityssuunnat ovat tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat suoraan myös Kangasalan talouteen.

Liikenneinvestointien osalta Suomi-radan suunnitteluvaihe olisi tärkeää saada käyntiin. Kangasalaa tarkastellen Lamminrahkan rakentaminen on suuri nkuluvana vuonna käynnistyvä asia.

Kevään aikana valtuusto muun muassa linjaa tulevien vuosien päiväkotien ja koulujen palveluverkosta ja kevään aikana tehdään myös väliarviointia kaupungin strategiasta.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kangasala on pysynyt vakaasti kasvu-uralla, ja myös valtakunnalliset ennusteet näyttävät kaupungin osalta suotuisilta. Uusia asuin- ja yritysalueita on rakenteilla ja suunnitteilla.

Myös keskustan kehittäminen etenee. Kaiken kaikkiaan Kangasalla on hyvä kehitysvire päällä.

Missä uskot kaupungin olevan vuoden lopussa?

Uskon, että Kangasalan väestö on jatkanut kasvuaan, uusia yrityksiä on perustettu, kaupungin kehityshankkeet ovat edenneet ja esimerkiksi seudun uudesta työllisyyskokeilusta on saatu hyviä ensimmäisiä kokemuksia.

Mitkä ovat merkittävimmät hankkeet?

Lamminrahkan alueen rakentaminen lähtee toden teolla käyntiin, ja se on lähivuosina kaupungin merkittävin hanke. Tarastenjärven kiertotalousalue, Saarenmaan suunnittelun edistäminen ja keskustan edelleen kehittäminen ovat esimerkkejä muista tärkeistä hankkeista.

Entä haasteet?

Keskeinen haaste on onnistua Lamminrahkassa sekä pitää talous hallinnassa nyt alkavina historiallisten suurten investointien vuosina.

Verotukseen liittyvät uudistukset toivat kuntien talouteen ja suunnitteluun suuria epävarmuustekijöitä vuonna 2019, toivottavasti vuoden 2020 aikana valtakunnallinen tilanne normalisoituu ja verotulokehitys muutoinkin lähtee kaupungin kehityksen mukaiselle kasvu-uralle.

Minkä eteen ensi vuonna täytyy tehdä erityisesti töitä?

Jatkossa kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä tiivistyy entisestään, joten Kangasalan tulee huolehtia omasta veto- ja pitovoimastaan.

Tämä edellyttää esimerkiksi kaupungin palveluiden ja asiakaskokemuksen jatkuvaa parantamista sekä kaupungin tunnettuuden edelleen kehittämistä. Yritysten ja työpaikkojen saaminen Kangasalle on ensiarvioisen tärkeää pidemmän aikavälin kehityksen kannalta.

Mitkä ovat voimavaroja?

Kangasalla on hyvä sijainti Tampereen seudun kasvun ytimessä, kaunista luontoa ja loistavan tulevaisuuden lisäksi sillä on myös omaa historiaa. Kaupunki on hyvän kokoinen ja ketterä liikkeissään.

2 kommenttia

  1. Työnantajani Urjalan kunta on laiminlyönteineen vuosia vainonnut ja ”teurastanut” työntekijöitään ja perheitä , josta on vahva näyttö ja useita asiantuntijalausuntoja.
    Työntekijöitä on mm. kiusattu ja syrjitty sairauslomalle ja irtisanottu sairauslomaan vedoten , jättäen uhrit perheineen heitteille.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.