Kangasala on Pirkanmaan kunnista ensimmäinen, joka palkkasi kokopäiväisen hyvinvointikoordinaattorin

0
Kangasala on Pirkanmaan kunnista ensimmäinen, joka palkkasi kokopäiväisen hyvinvointikoordinaattorin, kertoo hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen.

Sivistyskeskus järjestää kaupunkilaisille kasvatukseen, opetukseen ja hyvinvointiin liittyviä palveluita. Sivistyskeskuksen palvelualueet ovat varhaiskasvatus, opetuspalvelut ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut.

Tässä sisältömarkkinointijutussa haastattelussa hyvinvointikoordinaattori Maija Mäkinen

Miten työssäsi palvelet kaupunkilaisia? 

Työni tavoitteena on kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Teen paljon taustatyötä: suunnittelua, valmistelua, tiedottamista, taustatietojen kokoamista, ideointia, kehittämistä, yhteistyötä eri tahojen kanssa. 

Miten työsi tulokset näkyvät kaupunkilaisille? 

Toivon työni tulosten näkyvän kaupunkilaisten hyvinvoinnin lisääntymisenä, osallisuuden vahvistumisena ja terveyserojen kaventumisena. 

Arjen työssä tulokset näkyvät erilaisina toimintamalleina ja tapahtumina eri palvelukeskuksissa.  

Olen tuonut monia asioita yhteiseen kehittämistyöhön, mutta mitään en ole yksin tehnyt, enkä yksin saanut aikaiseksi. Kaikkiin asioihin on tarvittu monien tekijöiden yhteistyötä, innostusta ja panostusta. 

Millainen on tyypillinen työpäiväsi? 

Vaihteleva, monipuolinen eikä koskaan samanlainen. Työpäiväni sisältää paljon yhteydenpitoa eri tahojen kanssa. Työhöni kuuluu paljon suullista ja kirjallista asioiden esittämistä. 

Käytännössä teen pääosan työstäni tietokoneella kirjoittaen, lukien, esityksiä ja yhteenvetoja laatien sekä asioita esittäen ja keskustellen.  

Millaista koulutusta tai työkokemusta ammattisi edellyttää? 

Hyvinvointikoordinaattorin tutkinnon voi nykyään suorittaa YAMK-tutkintona, ja monet yliopistojen laaja-alaiset sosiaali- ja terveysalan tutkinnot soveltuvat hyvinvointityöhön. Tärkeää on myös monipuolinen kokemus kuntatyöstä kunnan toiminnan ymmärtämiseksi ja kehittämiseksi. 

Millaisia uusia tuulia omassa ammatissasi on meneillään? 

Uusia tuulia työhöni tuo muun muassa vireillä olevan sote-uudistuksen mukanaan tuomat asiat ja kehittämistoimet lähiaikoina. Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu olennaisesti uusien hyvinvointialueiden kehittämiseen. 

Parhaillaan työn alla olevista isoista asiakokonaisuuksista mainittakoon nepsy-palveluiden kehittäminen, lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy, uuden ravitsemussuunnitelman laatiminen, perheiden palvelujen kokoamista kaupungin nettisivuille helpommin löydettäviksi sekä järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö. 

Kaiken aikaa tapahtuu muutoksia ja tulee esille ajankohtaisia ilmiöitä, joihin pitäisi kuntatasolla puuttua. 

Millaista ammattiisi liittyvää palautetta on saatu? 

Palaute on ollut kannustavaa ja myönteistä, joskin suoraa palautetta tulee vähänlaisesti.  

Millaisia terveisiä haluat kertoa kaupunkilaisille? 

Kangasalla tehdään paljon työtä kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseksi ja mahdollistamiseksi. Täällä rakennetaan, kehitetään ympäristöä ja palveluita monin tavoin kaupunkilaisia ja yhteisöjä osallistaen. 

Kaupunki mahdollistaa monia asioita, mutta jokaisella on myös vastuuta oman hyvinvointinsa ylläpidosta ja edistämisestä. Arjen valinnat ovat tärkeitä. Apua ja tietoa on tarvittaessa saatavilla.  

Toivon enemmän rakentavaa yhteistyötä, yhteisöllisyyttä sekä meidän kaikkien aktiivisuutta ja mukana oloa hyvinvoinnin edistämisessä. 

Muuta, mitä haluaisit ammatistasi  ja työstäsi Kangasalan kaupungilla kertoa? 

Kangasalla on satsattu paljon hyvinvointityöhön.  Täällä on hyvä tekemisen meininki. Kaikki ovat avoimia yhteistyölle ja pitävät asiaa tärkeänä osana omaa työtään.

———————————————————————————————–

Kaupungin ammattilaiset huolehtivat, että asukkaiden arki sujuu

Tässä kaupallisessa yhteistyössä toteutettavassa juttusarjassa kerrotaan K angasalan kaupungin arvokkaasta yhteiskunnallisesta palvelutehtävästä, jota sen monitaitoinen ammattilaisten joukko toteuttaa joka päivä. Kaupunki tuottaa yli 32 000 asukkaalleen monialaisia palveluita kolmessa eri palvelukeskuksessa, vesiliikelaitoksessa ja tytäryhtiöissä, ja huolehtii yli 600 lakisääteisen tehtävän hoitamisesta.

Kangasalan kaupungilla on palveluksessaan yli 2 000 työntekijää ja käytössä yli 200 erilaista ammattinimikettä. Yleisin käytössä oleva ammattinimike on lähihoitaja ja muita yleisimpiä nimikkeitä ovat varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, palvelutyöntekijä, varhaiskasvatuksen opettaja, luokanopettaja, sairaanhoitaja, koulunkäynninohjaaja sekä peruskoulun lehtori.

K aupungin toimintaa kehitetään jatkuvasti entistä asiakaslähtöisemmäksi ­­– tavoitteena on olla palveleva, uudistuvan toimintakulttuurin ja sujuvan arjen Kangasala. Asukkaille tämä työ näkyy konkreettisesti esimerkiksi uusina palvelukanavina, kuten chat-p­alvelu verkossa ja kaupunki-­info Prisma-­keskuksessa. Kangasala on kaupunki kaupunkilaisia varten.

Koko juttusarja julkaistaan marras-tammikuussa verkossa ja printissä. Lue muutkin jutut niiden ilmestyttyä täältä.

 

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.