Mielipiteet: Kangasalan terveyskeskuksen toiminta jakaa lukijoita – byrokraattista, hyvää hoitoa, hoitohenkilökuntaa rassaavaa

2

Byrokratia haittaa asioiden hoitoa terveyskeskuksessa

Muutin joitakin vuosia sitten Tampereelta Kangasalle. Käytin hyväkseni valinnanvapautta ja jäin Linnainmaan terveyskeskuksen asiakkaaksi. Saan yhteyden terveyskeskukseen tarvittaessa digitaalisesti, ja sieltä vastataan joko viestillä tai puhelimitse viimeistään kahden päivän kuluessa.

Tarvittaessa sairaanhoitajan tai lääkärin vastaanotto onnistuu yleensä viikon sisällä. Olen tyytyväinen saamaani kohteluun ja ystävälliseen palveluun.

Koen olevani kohtuullisen hyvässä kunnossa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Olen joutunut seuraamaan läheltä Kangasalan terveyskeskuksen asiakkaan saamaa palvelua. Tuntumani on, että aika on rahaa sanonnan väärässä merkityksessä.

Terveyskeskuksen johtavana ajatuksena lienee se, että vältetään kustannuksia viimeiseen asti. Byrokratia tekee asioiden joustavasta hoidosta todella vaikeaa siellä työskentelevälle henkilöstölle. Lääkärien vannoma Hippokrateen vala tuntuu tallaantuvan byrokratian rattaissa mennen tullen.

Esimerkiksi ajanvarauksen voi tehdä ainoastaan puhelimitse. Silloinkin asiakas joutuu perustelemaan tarpeensa todella painavasti. Tästä huolimatta ajanvaraushenkilö vielä ohimennen kysäisee: ”Eikö Sinulla ole vakuutusta?”. Tämäkö on asiallista palvelua veronmaksajalle, joka on vuosikymmeniä maksanut veronsa Kangasalle?

En kuitenkaan väitä, että hoitovastuulakia oltaisiin rikottu. Antaahan se aikaa viivyttelylle.
Samalla jätetään huomiotta hoidon viivästymisestä aiheutuvat uudet vaivat. Niinpä asiakas välillä epäilee hänellä olevan jo päässäkin vikaa. Mutta se on sitten taas oma oopperansa.

Viime päivinä media on kertonut Kangasalan terveysaseman olevan kolmen huonoimman joukossa koko maassa. Nostan hattua erikoistuville lääkäreille, jotka ovat rohkeasti ottaneet asian esille. Työskentelyolosuhteet terveyskeskuksessa varmasti vaativat uudenlaista otetta.

Huonot palvelut johtavat negatiivisen kierteen vahvistumiseen.

Niin asiakkaiden palveluun kuin erikoistuvien tehokkaaseen oppimiseen työn ohessa odotan selkeää suunnitelmaa ja avoimuutta todellisesta tilanteesta.

Parannusta asiaan on syytä hakea kunnan talouden hoitamisesta. Aamulehti kertoi Pirkanmaan kunnista Kangasalla olevan vähiten velkaa asukasta kohti. Tilannetta voi pitää toisaalta hyvänä talouden hoitona, toisaalta se voi kertoa todella vakavasta puutteesta kunnan toiminnan kehittämisessä.

Jos velka halutaan pitää pienenä, se saattaa estää toiminnan kehittämisen edellyttämiä investointeja. Esimerkkinä terveyskeskuksen ja asiakkaan tehokas sekä toimiva yhteydenpito.

Huonot palvelut johtavat negatiivisen kierteen vahvistumiseen. Kun satsataan operatiiviseen toimintaan, voidaan huono kierre katkaista. Kun toiminnan tehokkuus parantuu, kasvavat myös palvelujen haluttavuus ja tuotot. Tehokas operatiivinen toiminta edellyttää hyvää likviditeettiä.

Lääkärien vannoma Hippokrateen vala tuntuu tallaantuvan byrokratian rattaissa mennen tullen.

Kustannuslähtöinen (kustannuksia karsiva) ajattelu heikentää toimintaa, ja yksikön tulos ei parane. Veronkorotukset ovat tietenkin keino korjata kunnan ­taloutta, mutta kunnan kilpailukykyä se ei paranna.

Pirkanmaa on vahva kasvualue, jossa Kangasalan olisi syytä pitää houkuttelevuus hyvällä tasolla. Ainakaan terveydenhuollon osalta en sitä voi nähdä tällä hetkellä kilpailukykyisenä.

Toivon, että niin poliittista vastuuta kantavat kuin kunnan viranhaltijat ottavat kantaa näkemykseeni. Ei niin, että kaikki selitetään olevan kunnossa. Vaan niin, että mitä ollaan tekemässä Kangasalan ja kangasalalaisten hyvinvoinnin varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Kierrätys on nykyään muotia. Jos osaamista ei löydy nykyresursseilta, tai sitä ei haluta hakea ulkopuolelta, on vastuullisten syytä katsoa peiliin.

Risto Salminen

Olen aina saanut hyvää hoitoa terveyskeskuksessamme

Olen asunut Kangasalla 45 vuotta ja käyttänyt terveyskeskuksen palveluita jäätyäni vanhuuseläkkeelle noin 16 vuotta sitten.

Ikääntymiseen kuuluu luonnollisena toteutumana terveyspalvelujen käytön lisääntyminen. Luin Aamulehdestä aiemmin jutun, joka koski nuorten lääkäreiden julkituomaa keskustelua terveyskeskuksessa asioimisesta ja sen palveluista.

Luin myös yleisönosastokirjoituksen Kangasalan Sanomista (22.1.). Minkälaista byrokratiaa Byrokratia haittaa asioiden hoitoa terveyskeskuksessa -kirjoituksessa otsikoidussa mielipiteessä tarkoitetaan?

Lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle olen päässyt aina kun olen siinä tarpeessa ollut.

Tietenkin jokaisessa yhteisössä on oltava toimintatapa ja menettelyohjeet joiden mukaan toiminta on järjestetty. En tunnista edellä mainituista kirjoituksista sitä terveyskeskusta, jonka palveluja olen Kangasalla näinä vanhuuseläkevuosinani käyttänyt. Minusta tuntuu, että olemme käyttäneet aivan eri terveyskeskusten palveluita.

Olen kokenut aina saaneeni hyvää ja asianmukaista hoitoa sekä ohjeita terveyden ylläpitoon ja sairauksien hoitoon. Lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle olen päässyt aina kun olen siinä tarpeessa ollut.

Jos tarve on vaatinut erikoissairaanhoitoa tai tutkimuksia, nekin ovat järjestyneet asianmukaisesti ilman viivytyksiä oman terveyskeskuksen avustuksella.Toivon, että terveyspalvelut pysyvän kunnan ohjauksessa eikä niitä siirrettäisi kaupallisille markkinoille voiton tavoitteluun. Kiitokset hyvästä hoidosta!

Esko Kuusisto

Yhden tähden Kangasala!

Kangasalla on ihmetelty nuorten lääkäreitten yhden tähden arviointia Kangasalan terveyskeskuksesta työpaikkana. Täällä on kuitenkin pyritty nostamaan Kangasalan profiilia monella tapaa. Kaikilta osin siinä ei kai olla onnistuttu! Joiltakin osin on ilmeisesti sahattu sitä Kangasalan kuuluisaa ylintä oksaa, jolla itsekin istutaan! Tuoko tämä mainetta, kunniaa ja tunnettavuutta Kangasalle?

Ilmeisesti nuorten lääkärien mielestä Kangasalla ei ole riittävästi panostettu työssä tarvittavaan ohjaukseen ja opastukseen ja toimintaedellytysten resurssointiin. Onko siis taasen säästetty väärässä paikassa?

Tästä samasta asiasta on ollut kyse jo aiemmin sote-palveluiden henkilökunnankin osalta. Käsitykseni mukaan henkilökunta on täällä osaavaa ja työhönsä hyvin sitoutuneita. Mutta ns. ”ylempi taho” ei aina kuuntele työntekijöitä eikä ole näissä asioissa aina ajan tasalla.

Hoitohenkilöstöä rasitetaan nykyisin myös hankalilla työvuorojärjestelyillä.

Lääkäreitten lisäksi myös hoitohenkilöstö tarvitsee riittävät resurssit laadukkaaseen toimintaansa. Sairaanhoitajat ja lähihoitajat joutuvat työssään myös kouluttamaan uusia tulevia terveydenhoidon ammattilaisia, mutta näille oman työnsä ohessa ohjausta ja opastusta tekevillä ei myöskään ole riittäviä resursseja. Puhumattakaan, että he saisivat tästä oman työn ohella tehtävästä työstä lisäkorvauksia.

Hoitohenkilöstöä rasitetaan nykyisin myös hankalilla työvuorojärjestelyillä. Työntekijöitä heitellään melkein päivittäin hoitotiimistä toiseen, jolloin hoidon laatu tästä varmasti kärsii. Ja työntekijät väsyvät ja turhautuvat, kun aika ei riitä laadukkaaseen hoitotyöhön. Kenen etuja tässä ajatellaan? Kysynpä vaan.

Siispä Kangasalla pitäisi satsata sote-alan henkilöstön riittävään resurssointiin ja työolojen parantamiseen, jotta niitä tähtiä saataisiin jatkossa enemmän kuin vain se yksi.

IKS

Lue lisää: Kangasalan terveyskeskus sai kehnoimmat pisteet erikoistuvilta lääkäreiltä

2 kommenttia

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.