Mainos

Ehdolla Saana Vahvelainen – Opiskeluhuollon turvaaminen sote-uudistuksessa

Kannoin suurta huolta opiskeluhuollosta ja sen siirtämisestä hyvinvointialueelle jo sote-uudistuksen valmisteluvaiheessa. Koulukuraattorit ja -psykologit ovat tiivis osa koulujen arkea ja yhteisöllistä opiskeluhuoltoa. He ovat osa koulujen henkilöstöä. Tämä työ täytyy turvata myös Pirkanmaan hyvinvointialueella. On tärkeää, että opiskeluhuolto on helposti saatavaa matalan kynnyksen palvelua, jossa lapset ja nuoret kohdataan heidän luonnollisessa ympäristössään – kouluissa.

Valitettavasti opiskeluhuolto on pahasti ruuhkautunut monissa Pirkanmaan kunnissa, myös meillä Kangasalla. Esimerkiksi jono koulupsykologille voi olla useita kuukausia ja yhteisölliselle opiskeluhuoltotyölle ei jää riittävästi aikaa. Koulupsykologeista on huutava pula, vaihtuvuus on suurta, avoimet paikat on haastava saada täytettyä ja myös Suomen psykologiliiton selvityksen mukaan juuri opiskeluhuollossa on eniten täyttämättömiä psykologivakansseja.  

Nyt kun opiskeluhuollon järjestämisvastuu siirtyy muiden sote-palveluiden mukana Pirkanmaan hyvinvointialueelle, riskinä on, että koulukuraattorit ja -psykologit siirtyvät palveluineen kauemmaksi koulun jokapäiväisestä arjesta. Silloin opiskeluhuollosta tulee enemmän sairauksiin ja oireisiin liittyvää palveluntarjontaa, ja oppimisen varhaisen tuen antaminen kouluissa heikkenee. Oppimista ja hyvinvointia edistävän yhteisöllisen opiskeluhuoltotyön pitäisi olla opiskeluhuollon ensisijainen toteuttamismuoto. Koulukuraattorien ja -psykologien palvelut eivät ole, eivätkä ne saakaan olla, pelkkää vastaanottotoimintaa. Myös tulevaisuudessa heidän täytyy olla kouluilla ja yhteistyön koulun henkilöstön kanssa tulee olla saumatonta.

Tampereen kaupunkiseudun perusopetuksen vuoden 2020 seutuvertailun mukaan yhdellä koulupsykologilla oli vastuullaan 982 oppilasta ja koulukuraattorilla 848 oppilasta. Lisäksi erot kuntien välillä ovat olleet suuria. Kangasalla olemme olleet vertailun häntäpäässä. Lakiin on tämän vuoden alusta tuotu mitoitus siten, että siirtymäajan jälkeen tulee olla vähintään yksi kuraattori 670:tä ja yksi psykologi 780:tä opiskelijaa kohti. Ratkaiseeko lakiin tuotu mitoitus koulupsykologien työtaakkaa ja rekrytointiongelmia, sen aika näyttää. Pirkanmaan hyvinvointialueen on joka tapauksessa ratkaistava, kuinka se turvaa laadukkaan opiskeluhuollon. Keskeistä on, miten koulukuraattoreita ja -psykologeja saadaan houkuteltua hyvinvointialueelle ja myös pidettyä täällä töissä.

Lue lisää: www.saanavahvelainen.fi tai www.facebook.com/VahvelainenSaana

Kommentoi

Lähettämällä kommentin, olet lukenut ja hyväksynyt kommentointiin liittyvät säännöt sekä tietosuojaselosteen.