Nuorten Nuotti-valmennukseen pääsee ilman lähetteitä – valmentajia lisättiin huhtikuussa

0
Nuotti-valmennuksen aikana jokainen etenee kohti omia tavoitteitaan henkilökohtaisen valmentajan tuella. Kuva: Pauliina Lindell

Kasvatustieteiden maisteri ja neuropsykiatrinen valmentaja Hanna Untala iloitsee saadessaan auttaa työkseen nuoria, jotka etsiskelevät elämälleen suuntaa.

– Olen onnellinen, kun saan tehdä työtä, jolla on merkitys. Soisin nuorille kaiken mahdollisen avun. Heidän kohdallaan on vielä paljon tehtävissä, koska nuoruudessa ihminen kasvaa minäksi, hän toteaa.

Kangasalalainen, SUJU-nimistä yritystä luotsaava Untala on yksi lukuisista Kelan nuorille suunnatun ammatillisen kuntoutumuodon Nuotti-valmennuksen uusista palveluntarjoajista.

Kela avasi uusien valmentajien haun ja kilpailutuksen loppuvuodesta, koska valmennuksen asiakasmäärät olivat kasvaneet yli odotusten. Huhtikuussa se solmi sopimukset uusien valmentajien kanssa.

Viime vuonna Nuotti-valmennuksen kävi läpi yli 2 000 nuorta. Tämän vuoden loppuun mennessä valmennettavien määrän on ennustettu kasvavan selvästi.

Kelakorvattava kuntoutus on tarkoitettu 16–29-vuotiaille, jotka syystä tai toisesta eivät ole löytäneet mielekästä työtä tai opiskelupaikkaa.

– Kyseessä on nimenomaan valmennus, ei terapia- tai hoitomuoto, Untala tähdentää.

Lähtötilanteessa nuori voi olla koditon ja velkaantunut, valmistunut vitosen keskiarvolla peruskoulusta ja vailla koulun jälkeistä opiskelu- tai työpaikkaa. Valmennuksen loppuessa hänellä on koti, vakituinen työpaikka miellyttävältä alalta ja hänen velka-asiansa ovat järjestyksessä.

Hanna Untala, Nuotti-valmentaja

Untalalla oli kokemusta nuorten valmentamisesta jo ennen itsenäiseksi palveluntarjoajaksi ryhtymistä, sillä hän teki aikaisemmin valmennuksia toiselle palveluntarjoajalle.

Untala on tähän mennessä käynyt valmennuksen läpi 20 nuoren kanssa.

– Olen päässyt näkemään, mitä se voi parhaimmillaan antaa.

Ratkaisukeskeisyys ja vahvuuksien etsiminen keskiössä

Jokaisella Nuotti-valmennukseen osallistuvalla nuorella on erilainen tausta ja erilaiset syyt sille, miksei oma polku ole vielä löytynyt.

– Kaikki lähtee kohtaamisesta sekä tutustumisesta puolin ja toisin. Nuori tarvitsee turvallisen ilmapiirin, tunteen siitä, ettei ole mitään pelättävää. Se on ihan ensimmäinen juttu, Untala kertoo.

Alkutunnustelujen jälkeen valmentaja lähtee kartoittamaan millainen elämäntilanne nuorella on, millaisesta taustasta tämä tulee ja mitkä asiat aiheuttavat tämän elämässä haasteita.

Nuotti-valmennus perustuu ratkaisukeskeisyyteen ja vahvuuksien etsimiseen. Valmennuksen alussa valmentaja ja nuori laativat yhdessä tavoitteen, joka auttaa nuorta elämässä eteenpäin. Se muodostuu yleensä pienemmistä osatavoitteista.

Nuotti-valmennuksessa kulkevat rinta rinnan arkisen toimintakyvyn ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen. Ihmisen ajatellaan olevan biopsykososiaalinen olento, jonka toimintakyky ja terveys koostuvat fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta puolesta.

Valmennuksessa muodostettu käytännön tavoite voi olla vaikkapa arkiaskareista, kuten siivoamisesta tai laskujen maksusta selviäminen.

Samaan aikaan sitä kohti edetessä käydään läpi ajatuksia itsestä. Tavoitteena on vahvistaa omaa minäkuvaa ja myönteistä sisäistä puhetta. Myönteinen suhde omaan itseen tukee käytännön asioista selviämistä ja päinvastoin.

Monia syitä valmennuksen tarpeeseen

Asioita, jotka voivat heikentää työllistymistä tai opiskeluedellytyksiä ovat muiden muassa erilaiset neurokirjon pulmat, kuten ADHD tai autismi, jokin sairaus, tiukka toimeentulo, koulukiusaaminen, vaikeat elämänkokemukset tai traumat.

– Hyvin usein syitä on lukuisia päällekkäin, Untala toteaa.

Koska jokainen nuori on yksilö henkilökohtaisine tavoitteineen, jokainen myös luonnollisesti saavuttaa erilaisia asioita valmennuksen aikana.

Joskus valmennus voi olla tarpeellinen alkusysäys haasteiden tarkemmalle selvittelylle. Toisinaan viisi kuukautta voi kuitenkin riittää muuttamaan koko elämän suunnan.

Valmennuksen alussa valmentaja ja nuori laativat yhdessä tavoitteen, joka auttaa nuorta elämässä eteenpäin. Se muodostuu yleensä pienemmistä osatavoitteista.

– Lähtötilanteessa nuori voi olla koditon ja velkaantunut, valmistunut vitosen keskiarvolla peruskoulusta ja vailla koulun jälkeistä opiskelu- tai työpaikkaa. Valmennuksen loppuessa hänellä on koti, vakituinen työpaikka miellyttävältä alalta ja hänen velka-asiansa ovat järjestyksessä, Untala kertoo esimerkiksi.

Ilman lähetteitä ja lomakkeita

Miten maksuttomaan Nuotti-valmennukseen sitten voi päästä?

Kynnys ammatilliseen kuntoutusmuotoon hakeutumiseksi on haluttu hioa mahdollisimman matalaksi, koska vaikeassa elämäntilanteessa voimavaroja avun etsimiseen on usein niukasti.

Nuotti-valmennukseen ei tarvita lääkärin lähetettä. Nuori voi hakea siihen joko itse tai hänen kanssaan työskentelevät ammattilaiset tai lähipiiri voivat ottaa yhteyttä Kelaan.

Yhteydenottoa seuraa kuntoutuksen asiantuntijan tekemä suullinen haastattelu.

Valmennukseen päässyt nuori saa valita valmentajan itse Kelan kanssa sopimuksen tehneistä palveluntuottajista.

MIKÄ?

Nuotti-valmennus

  • Maksuton Kelan ammatillisen kuntouksen muoto.
  • Suunnattu 16–29-vuotiaille, joilla on työllistymiseen tai opiskelupaikan saamiseen vaikuttavia haasteita.
  • Tarkoituksena saada nuori kiinnostumaan omasta tulevaisuudestaan, vahvuuksistaan ja työelämään tai opintoihin suuntaamisesta.
  • Ei edellytä lähetettä. Hakemus jätetään suullisesti.
  • Henkilökohtaisilla valmentajilla on kriteerit täyttävä opetus-, sosiaali- ja tai terveysalan tutkinto.
  • Valmennus kestää enintään viisi kuukautta ja sisältää 20 tunnin mittaista tapaamista valmentajan kanssa nuoren arkiympäristössä.
  • Nuori ja valmentaja ovat yhteydessä myös viestein ja puheluin.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.