Vahvan talouden Kangasala

0

Kangasalan Kokoomuksen tavoitteet tulevalle vaalikaudelle sisältävät ajankohtaisia asioita.

Kangasala jatkaa voimakasta kasvuaan Tampereen kehyskuntana, mikä luo haasteita palvelutarjonnalle ja kunta­taloudelle. Kokoomuksen tavoitteena on jatkaa määrätietoisella työllä saavutet­tua tasapainoisen kuntatalouden tilaa, verorasitusta lisäämättä. Tavoitteem­me on menojen hillitseminen harkitusti ja kaupungin tulovirtojen vahvistami­nen.

Kannatamme edelleen veroprosentin laskemista. Kiinteistöveroprosenttimme on seutukunnallisesti alhainen ja ha­luamme pitää sen alhaisena. Maltilliset veroprosentit tekevät kaupungistamme vetovoimaisen sekä nykyisille että uusil­le asukkaille. Vastustamme jatkossakin veroluonteisia maksuja, kuten huleve­simaksua.

Hyvä kuntatalous vaatii terveet perus­rakenteet sekä toimivan ja vireän elin­keinoelämän. Kokoomus haluaa, että Kangasalla on hyvä työskennellä ja yrittää. Kohotamme kaupunkimme ima­goa työnantajamarkkinoilla ja lisääm­me täten veto- ja pitovoimaa kaupunkia kohtaan.

Päätöksenteossa haluamme vahvistaa kaupunkilaisten osallisuutta. Ihmis­ten kohtaamisissa ideat jalostuvat ja muuttuvat tuotteiksi, palveluiksi ja uudenlaisiksi tavoiksi tehdä asioita. Osallisuuden lisäämisen seuraukse­na hyvinvointi kasvaa, elämänlaatu paranee sekä tietämys lisääntyy ja le­viää. Monialaisten ihmisten erilaiset vahvuudet täydentävät toisiaan, ja yh­teistyön lopputulos on enemmän kuin osiensa summa.

Kokoomus suhtautuu kielteisesti sote­uudistuksen toteutumiseen nykymallis­saan. Jos maakuntauudistus toteutuu ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hy­vinvointialueiden vastuulle, Kangasalan kaupunkiorganisaatiota on uudistettava ja kevennettävä vastaamaan kaupungin tehtäväkenttää.

Tutustu tavoiteohjelmaamme tarkemmin: https://kangasalansanomat.fi/wp-content/uploads/KangasalanKokoomus_Tavoiteohjelma_2021-2024-1.pdf

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.